Kính thực tế ảo Oculus Rift

Thiết bị chơi game thực tế ảo Oculus Rift

Quá trình nghiên cứu và phát triển Oculus Rift Hãng sản xuất game đã thu về 2,5 triệu $$$ từ tiền khuyên góp cho chiến dịch phát triển dự án game thực tế ảo tầm cỡ quy mô ...